GoodDog — Be your dog's best friend

Info til hundekurs

Vår oppgave er ikke primært å trene hunder, men hundeeiere. Kursene er fokusert på å skape et godt samarbeid mellom deg og hunden din gjennom et forhold basert på glede, tillit og gjensidig respekt. Vårt mål er at du som hundeeier får med deg tilstrekkelig kunnskap for videre trening på egenhånd.

Det er imidlertid to hjørnesteiner i det vi ønsker å lære deg:
1) Å tenke og trene forebyggende – ikke korrigerende. Vi lære deg å trene hunden til å gjøre det riktig fra begynnelsen – i stedet for å fortelle hunden at den gjør feil, og korrigere det.
2) Å påvirke og motivere hundens vilje. Det er en stor forskjell på å få hunden til å velge å lytte til deg, og å få den til å lyde fordi den er redd deg.
3) Vi ønsker ikke at din hund skal bli en lydig robot. Vi vil heller få den til å ta initiativ, føle selvmestring og lære seg og ta riktige valg. Det samme gjelder også deg som fører!

Som flink hundetrener trenger du aldri å korrigere uønsket adferd,
 du har istedenfor alltid fokus på å forsterke den adferd du ønsker.

Alle kurs trenes hvis ønskelig med klikker for raskere, dypere og mer positiv innlæring. Gruppene holdes små, 4-6 deltagere, slik at alle får individuell hjelp og støtte. Kursene er helt like på alle avdelinger.

For at du enklere skal vite hva som passer dere er hvert kurs gradert etter Vanskelighetsgrad: 
0= ingen tidligere trening
1= litt trening
2= fokus rundt andre hunder
3= godt fokus og klikkertrent

OPPMØTE:

GoodDog Shop  – Bygdøy Allé 8 (inngang Niels Juelsgate). Gateparkering. KART!
GoodDog Bærum – Treningsbane ute, Presteveien 4-6. KART! Innendørs, Presteveien 14. KART!
GoodDog Ekeberg 
– Oppmøtesinfo snart på plass.
GoodDog Follo – Vestby Ungdomskole (Ved Vestby Arena) KART!
GoodDog Frogner – Treningsbane ved Herregårdskroen/Oslo Bymuséum i Frognerveien 67. KART!
GoodDog Indre Østfold – Oppmøtesinfo snart på plass.
GoodDog Romerike –
Parkering/Oppmøte Benterud skole, treningsbane Vallerud. KART!
GoodDog St.Hanshaugen – Første kurskveld oppmøte ved Gamle Aker Kirke. Gateparkering. KART!
GoodDog Vestfold – Rikkes vei 30, 3123 Tønsberg KART!