GoodDog — Be your dog's best friend

GoodDog Academy Hundepsykolog

Flere verktøy i kunnskapsboksen!
Dette er utdannelsen for deg som allerede jobber med hund og ønsker fordype deg i atferdens spennende verden. Vårt mål er at du skal få flere verktøy i din kunnskapsboks, og føle deg trygg på hvordan du best bruker dem. Tar du alle moduler og fullfører praksis blir du diplomert GoodDog Academy atferdspesialist/hundepsykolog.

Vi vil at du skal føle deg trygg på hvordan du bruker dine nye kunnskaper i den virkelige verden, og derfor er hver modul lagt opp som en workshop, bestående av både teori og praksis. Antal deltakere er begrenset til 10 personer, slik at foreleseren kan garantere individuell oppfølging, pluss tid for spørsmål og diskusjoner. Bøker blir lest som et supplement til det vi går gjennom i undervisningen og praksis blir gjort med prosjekthunder under oppfølging av foreleser. Modulene er basert på læringsteori, atferdsanalyse og Choice & Control.

Forkunnskaper: Du som allerede jobber med atferd, og har en god utdannelse og forståelse for modifisering av atferd med moderne metoder, vil ha stort utbytte av dette kurset. 
Oppmøte: 6 moduler online, 2 moduler på GoodDog i Oslo, 1 modul på Langedrag Dyrepark, 1 modul (langhelg) på GoodDog Camps i Jotunheimen.
Pris: 35 000 kr, kostnaden for utdannelsen betales fortløpende for hver helg for å gjøre det enklere for deg 
Betaling: 5000 kr påmeldingsavgift, resterende betaling per modul – 8 x 2500 kr + 2 x 5000 kr
Melder du deg på Instruktørsutdannelsen og Hundepsykologutdannelsen samtidig eller fortløpende betaler du kun 1 x påmeldingsavgift (du sparer 5000 kr).

Forelesere:
Tess Erngren – Bachelor i Anvendt Psykologi, Hundepsykolog, Hundefilosof, TAGteacher
Eva Bertilsson – Master i Atferdsanalyse, ClickerExpo Faculty, TAGteach Faculty
Anna Bjurgård Compton – Master i Etologi, Bachelor i Pedagogikk, Atferdskonsulent

GoodDog Academy Hundepsykolog 2022 

LEDIGE PLASSER 2022: 4 (av 12)

Modul 1: Set up for Success 
For å modifisere atferd må du først tilgodese individets behov, samt tilrettelegge dets hverdag. Hvis du ikke starter med dette, risikerer du å overse hva som er faktisk årsak til problematferden og dette kan resultere i “symptombehandling”, istedenfor faktisk løsning av problemet. Du må vite hvordan du minimerer eksterne og interne stresspåvirkninger for å klare og kartlegge hva som er faktisk årsak til atferden du ønsker å modifisere, og for å tilrettelegge for en effektiv intervensjon.
Målet med denne modulen er: Du skal lære hvordan du tilgodeser individets behov, og tilrettelegger miljøet slik at modifisering av atferd er optimal. 
Dato: 22-23 januar, Online
Pris: 2500 kr

Modul 2: ABC og ABA
Kan du din ABC? (Antecedent Behaviour Consequence). Det er helt avgjørende for din forståelse for hva individet ønsker oppnå med sin adferd. Først når du vet det, kan du modifisere adferden. Vi lærer også om klassisk betinging og operant betinging, hvordan de fungerer teoretisk og når de brukes mest effektivt i praksis. Når du har full kontroll over konsekvensene av negativ og positiv forsterking, og negativ og positiv straff – da har du full kontroll over dine atferdsmodifiserende verktøy.
Hvordan bruker du ABA? (Applied Behaviour Analysis). Atferd er ikke tilfeldige handlinger. Atferd er forårsaket av miljøet individet lever i, og et resultat av tidligere konsekvenser. Ved hjelp av atferdsanalyse utvikler vi hypoteser om den funksjonelle relasjonen mellom adferd og miljø. Takket være denne hypotesen kan vi bedre forstå og forutse atferd, og på den måten skape intervensjoner designet for å minske uønsket atferd, øke ønsket alternativ atferd, og lære nye ferdigheter.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å kartlegge årsaken til atferden til individet, hva som driver og opprettholder atferden, og lage plan for en intervensjon for modifisering av atferden.
Dato: 12-13 februar, Online
Pris: 2500 kr 

Modul 3: Problematferd eller naturlig adferd?
All adferd er naturlig, men det er ikke alltid den er ønsket i alle situasjoner. Siden vi utsetter våre dyr for mange problematiske situasjoner, oppstår også ofte uønsket atferd. Dette kan for eksempel være stress, angst, aggresjon og frykt. Vi ser på de aller vanligste situasjoner uønsket atferd oppstår, og hva vi gjør for å tilrettelegge og modifisere for å hjelpe individet.
Målet med denne modulen er: Du skal lære å definere årsaken til uønsket atferd og lage intervensjoner for å modifisere disse.
Dato: 12-13 mars, Online
Pris: 2500 kr

Modul 4: Choice & Control
Et individ som har kontroll over sitt liv har et bedre liv. Det å selv få lov til å velge mellom situasjoner, og styre sine egne konsekvenser, senker stress og øker livskvalitet. Når vi modifiserer adferd i følsomme intervensjoner der adferden er en respons på frykt, stress og angst er det ekstra viktig at individet selv føler kontroll, og at det selv har mulighet å velge og gå videre i treningen. Vi lærer også om hvordan Choice & Control kan implementeres i individets hverdag, for å øke livskvalitet, hvordan lære individet svare “ja” eller “nei” på spørsmål, og hvordan velge mellom alternativer.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å legge et treningsprogram der individet selv har kontroll over prosessen, og lærer å ta de gode valg i vanskelige situasjoner.
Dato: 9-10 april, Online
Pris: 2500 kr 

Modul 5: Animal Training Camp
For å bli skikkelig god til modifisering av atferd, behøver du å trene forskjellige arter. Jo større erfaring fra forskjellige arters behov og atferd, desto større spekter får du, og din kunnskap blir dypere. Denne modulen er vi så heldige å få tilbringe på Langedrag Naturpark, der vi får tilgang til å trene forskjellige arter som geit, polarrev og elg, samt observere atferden til rovdyr på nært hold.
Målet med denne modulen er: Du skal, ved hjelp av de verktøy du lært i tidligere moduler, fordype og generalisere din kunnskap gjennom trening av forskjellige arter.
Gjeste-trenere: Gro Saugerud, Eva Bertilsson, Anna Bjurgård Compton
Dato: 13-15 mai, Langedrag Dyrepark
Pris: 5000 kr
Inklusive: Inngang parken, trening polarrev og geit, elgbesøk, gaupebesøk, ulvebesøk, guiding foringsrunder, 2 x overnatting, 2 x middag , 2 x frokost, 2 x lunsj.

Modul 6: Hundens Språk og Aktivisering
Hender det at du ser på din hund, og ønsker at du bedre forsto hva den prøver å kommunisere? Når den prøver å få deg til å forstå hva den ønsker, og når den kommuniserer med andre hunder, bruker den visuelle, auditive, taktile og olfaktoriske signaler. Disse skal vi lære deg å identifisere, og forstå hvilken funksjon de har. Er de avstandsskapende, inviterende eller tegn på stress? Det å lese hundespråk krever trening, så vi trener på observasjonsteknikk og tolking, på en korrekt etografisk måte. Med større forståelse for din hunds språk kan du bedre tilgodese dens behov, og også bedre hjelpe den i situasjoner med andre hunder. Vi fordyper oss også i hundens naturlige behov, og hvordan vi, gjennom å tilgodese disse, kan bygge opp hundens følelse for mestring og positivitet. En hund med god selvtillit takler bedre vanskelige situasjoner, og dette er en viktig del for å hjelpe en hund med problematisk atferd. 
Målet med denne modulen er: Du skal kunne kunne lese hunders signaler, og forstå hva den prøver å kommunisere – til deg, og til andre hunder. Du lærer å bruke snutearbeid og problemløsning som deler av ditt treningsprogram.
Dato: 18-21 august, Sjodalen Hyttetun Jotunheimen
Pris: 5000 kr (inkl. 3 x overnatting, 2 x middag, guidet fjelltur)

Modul 7: Konsultasjon og informasjon
Når du skal holde en konsultasjon med dine klienter er det mange ting å tenke på. Dels for å få med deg det du trenger av relevant informasjon, og dels for å formidle instruksene dine på en pedagogisk måte. Det er ofte sårt for kunden å innrømme at de trenger hjelp, og det kan være vanskelig å ta inn at metoder de brukt ikke vært tilstrekkelige eller til og med skadelige. Å vite hva du trenger gjøre for å være aksepterende og støttende i denne situasjonen er ytterst viktig for å nå inn med ny informasjon. Denne helgen lærer du og trener på akkurat dette.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å holde en konsultasjon på best mulig pedagogisk måte, også i vanskelige situasjoner.
Dato: 17-18 september, Online
Pris: 2500 kr 

Modul 8: Passeringskurs
Det hyppigste atferdsproblemet vi opplever ved GoodDog er reaktiv atferd ved passering av andre hunder i bånd (70-80%!). Dette er kanskje ikke så underlig, siden det å sitte fast i en snor ofte leder til frustrasjon, som i sin tur fort leder til aggresjon. Uheldigvis gir mange instruktører, uten korrekt forståelse for læringsteori, ofte feilaktige treningstips.  Det behøves dypere kunnskap for å modifisere motivasjon og atferd, enn kun mekanisk trening på passering av andre hunder. I denne modulen gir vi deg all kunnskap du behøver for å lage en atferdsmodifiserende intervensjon, komplett med kartlegging av hundens motivasjoner og individtilpasset treningsprogram.
Målet med denne modulen er: Du skal kunne planlegge, arrangere og utføre passeringskurs med forståelse for forskjellige hunders behov. 
Dato: 15-16 oktober, Oslo
Pris: 2500 kr

Modul 9: Prosjekthunder
Denne helgen jobber vi sammen med å kartlegge årsaken til uønsket adferd til prosjekthunder, lager treningsprogram for de, og starter treningen sammen med klienten. Du får støtten du trenger fra medstudenter og foreleser til å lage dine første kartlegginger av atferd og individtilpassede atferdsmodifiserende intervensjoner. Du får øve på å intervjue og instruere, og arbeider etter denne helgen videre med klienten på egen hånd (2 og 2) under veiledning fra foreleser.
Målet med denne modulen er: Du skal teste kunnskapen din i praksis på en trygg og sikker måte.
Dato: 19-20 november, Oslo
Pris: 2500 kr

Modul 10: Eksamen
Denne siste helg sammen så presenterer dere prosjekthundene deres, vi diskuterer og evaluerer sammen progresjon og resultat. Etter denne helg har du et kartotek av fullstendige konsultasjoner og treningsplaner å basere ditt framtidige arbeid som hundepsykolog på.
Målet med denne modulen er: Nå har du fått teoretisk og praktisk trening for å gå på egne bein ut i atferds-verden å hjelpe alle som trenger!
Dato: 10-11 desember, Online
Pris: 2500 kr