Atferdsspesialist

Atferdsspesialist

Har hunden din en atferd som har blitt vanskelig å håndtere?
Det er mange årsaker til at hundens atferd blir uhåndterlig. Noen ganger er det på grunn av dårlige erfaringer, smerte, over- eller understimulering, for høye krav, eller mangel på forebyggende trening. Det kan være at vi mennesker misforstår hundens språk og signaler, og vi kan også gi hunden uheldige signaler.

Problemer kan i de fleste tilfeller rettes opp i med tid, opplæring og tålmodighet fra deg som hundeeier. På en utredning gjør vi en grundig utredning, og lager et individuelt treningsopplegg. Du får oppfølging til du føler situasjonen er under kontroll og alle har det fint igjen.

Bestill time for en utredning når det passer deg best, hos oss, eller som hjemmebesøk.
Se etter ledig time markert «Atferdsutredning» eller «Hjemmebesøk» på noen av avdelingene her.

Passeringskurs

For deg som har en hund som ikke alltid går så bra sammen med andre hunder på tur. Dette er et svært vanlig problem, og vi trener i gruppe for å dele og legge dårlige erfaringer bak oss – og starte på nytt. Vi starter med en grundig teoretisk trening for å øke forståelse og kunnskap, og følger opp med praktis trening etter individets behov.

Teknikkene vi bruker baserer seg på motbetinging, systematisk desensitivisering og «BAT». Hunder reagerer ulikt på ulike treningsmetoder, og vi hjelper deg fram til den teknikken som passer dere best. Våre instruktører arbeider med de garantert mest oppdaterte treningsmetodene innen hundetreningsverdenen. Alt for at du skal få maksimal sjans for suksess.

Lørdag:
kl.10-12 teori
kl.14-16 praktisk trening under kontrollerte former på adskilt treningsbane.
Søndag:
kl.10-12 teori
kl.14-16 praktisk trening under kontrollerte former på adskilt treningsbane.

Pris med hund: 3000 kr (4 timer teori + 4 timer praktisk trening)
Pris uten hund: 1500 kr (4 timer teori + 4 timer observasjon av trening)
Pris kun teori: 750 kr (4 timer teori)

Aggresjon!

Den aller vanligste problemadferden vi jobber med her hos GoodDog er hundeaggresjon. Vi forventer av våre hunder at de skal takle å møte hundretalls fremmede hunder på tur, samtidig som de sitter fast i bånd. Dette leder fort til problemer i kommunikasjonen, både mellom hundene og deg.

Har du en hund som har utviklet frustrasjon eller aggresjon mot andre hunder, eller ønsker å forebygge at det skjer – kom på dette foredraget.
Du har også mulighet til å bli med som observatør på den praktiske treningen for de hundene som går hele Passeringskurset.

At hunden begynner å utagere er i grunnen en helt naturlig måte å sørge for å ikke havne i konflikt med andre hunder. Flekking av tenner, knurring og bjeffing betyr: «rygg unna – jeg trenger mer tid for å bli trygg på deg!». Atferden blir fort forsterket når hunden er i bånd og føler seg truet fordi den ikke kan flykte hvis den trenger. Ofte er det også slik at vi som førere forsterker feilatferden ved å bli redde, sjenerte eller korrigere hunden. Dette vil få motsatt virkning hos hunden som da tolker dette som at du også er redd og trenger enda mer hjelp med å bjeffe den andre hunden vekk…
På en Utredning Problemadferd får du alle verktøy du trenger for å bryte denne nedadgående spiralen – og å komme dere ut på hyggelige, avslappede hundeturer igjen!

Frykt!

Har du en hund som er skvetten eller voktende på tur? Som bjeffer på personer og ting som dukker opp i skogen eller på gata, på personer som ser «merkelige» ut eller kommer brått på? Da er dette kurset for dere. Med hjelp av figuranter, flera treningsmetoder og en «superinnkalling», trener vi på hundens toleranse og din kontroll.

Hunden utsettes for en mengde unaturlige belastninger her i vår menneskelige verden. Det er motorsykler som smeller, store gravemaskiner som sveiver rundt, kids på skateboard som fyker forbi og en mengde lyd- og synsinntrykk som den må lære seg at ikke er farlige. Om valpen ikke får en grundig, forsiktig tilvenning til alle disse merkelige situasjonene kan de oppleves som skremmende, og den frykten kan sitte i hele livet. Til og med en voksen hund kan plutselig bli redd om det blir for mye av en ubehagelig opplevelse, for eksempel ved fyrverkeri da både syn-, hørsel- og duftsinnet blir kraftig påvirket.

Har du en hund som viser tydelige tegn på frykt i en gitt situasjon, er det viktig at dere får hjelp før frykten forverres eller sprer seg til flere situasjoner, hvilket dessverre er veldig vanlig. På en Utredning Problemadferd definerer vi grunnen til hvorfor hunden er redd, hva den er redd for, og vi legger opp et treningsprogram for å dempe frykten og bygge opp selvtilliten hos hunden igjen.

Angst!

På grunn av hundens opprinnelse og senere gjennom domestiseringens løp, har den fått sterk preging av samarbeid med mennesker. Dermed er den ikke skapt for å være alene lange perioder. Hver gang vi går ut døren øker stressnivået hos hunden, noe den takler mer eller mindre bra avhengig av rase og individ. Men de aller fleste hunder påvirkes negativt. Mange av de problemene som vi jobber med her hos GoodDog er et resultat av for lang alenetid.

Vi kan med tålmodig alenetrening lære hunden å være alene 3-4 timer. Lenger enn dette er ikke å anbefale, basert på forskning på stresshormonene i hundens kropp.

I Sverige er det forbudt å la hunder være alene mer enn 6 timer, og dette gir en indikasjon på hvor kraftig dyreplageri for mye alenetid er. Det er heller ikke lov å gå fra hunder i bur i Sverige, fordi dette ikke fjerner problemet, kun symptomene. På en Utredning Problematerd får du alle verktøy for å hjelpe din hund takle alenetiden bedre.

Stress!

De fleste av våre selskapshunder lever med er kronisk forhøyet stressnivå. Dette kommer av at de alt for ofte utsettes for unaturlige situasjoner eller at deres behov ikke tilgodesees. Årsaker til stress er for eksempel understimulanse, overstimulanse, smerter, sykdommer, for lang alenetid, ubehagelige hundemøter… Listen kan fortsette og fortsette. Langvarig stress leder til sykdommer med alvorlige konsekvenser, og hunden har det ofte verre enn hva den gir uttrykk for.

Har du en hund som viser tydelige tegn på stress, er det viktig at dere får hjelp før stresset forverres og blir på alvor farlig for hunden eller dens omgivelser. På en Utredning Problematferd definerer vi grunnen til hvorfor hunden er stresset, og vi legger opp et treningsprogram for å dempe stress og bygge opp toleranse og ro.

GoodDog Contact
©2024 Gooddog.no - All rights reserved