GoodDog — Be your dog's best friend

GoodDog Academy Hundepsykolog

2021 FULLT! (det kan komme forandringer, så lurt at sende inn interesse for reserveplass).

Flere verktøy i kunnskapsboksen!
Dette er utdannelsen for deg som allerede jobber med hund (eller andre dyr), og ønsker fordype deg i adferdens spennende verden. Modulene er frittstående, og du melder deg på kun de modulene som er relevante for deg og din videre utvikling. Vårt mål er at du skal få flere verktøy i din kunnskapsboks, og føle deg trygg på hvordan du best bruker dem. Tar du alle moduler og fullfører praksis blir du diplomert GoodDog Academy adferdspesialist/hundepsykolog.

Vi vil at du skal føle deg trygg på hvordan du bruker dine nye kunnskaper i den virkelige verden, og derfor er hver modul lagt opp som en workshop, bestående av både teori og praksis. Antal deltakere er begrenset til 10 personer per modul, slik at foreleseren kan garantere individuell oppfølging, pluss tid for spørsmål og diskusjoner. Bøker blir lest som et supplement til det vi går gjennom i undervisningen og praksis blir gjort med såkalte prosjekthunder, under oppfølging av foreleser.

Uansett individ, verktøyene er de samme!
Modulene er basert på læringsteori, adferdsanalyse og Choice & Control. Derfor har det mindre betydning hva slags dyr du arbeider med, metodene kan tilpasses all slags adferdsmodifisering, uansett dyr du arbeider med (også mennesker…).

Førkunnskaper: Du som allerede jobber med adferd, og har en grunnleggende utdannelse og forståelse for modifisering av adferd med moderne metoder, vil ha stort utbytte av dette kurset. Hvis du ikke har denne bakgrunn kan noen av modulene fortsatt være lærerike, avhengig interesse.
Oppmøte: 3 av modulene i Oslo, 1 modul på Langedrag Dyrepark, 4 moduler (2 langhelger) på Sjodalen Hyttetun i Jotunheimen. Helgene på Sjodalen kombinerer vi med vakre fjellturer og masse utendørsopplevelser.

Foreleser: Tess Erngren – Hundepsykolog, TAGteacher, Bachelor i Anvendt Psykologi.

GoodDog Academy Hundepsykolog 2021

Modul 1: Set up for Success
For å kunne modifisere adferd må du først tilgodese individets behov, samt tilrettelegge dets hverdag. Hvis du ikke starter med dette, risikerer du å overse hva som er faktisk årsak til den uønskede adferden og dette kan resultere i “symptombehandling”, istedenfor faktisk løsning av problemet. Du må vite hvordan du minimerer eksterne og interne stresspåvirkninger for å klare og kartlegge hva som er faktisk årsak til adferden du ønsker å modifisere, og for å tilrettelegge for en effektiv intervensjon.
Målet med denne modulen er: Du skal lære hvordan du tilgodeser individets behov, og tilrettelegger miljøet slik at modifisering av adferd er optimal. 
Dato: 9-10 januar, Oslo
Pris: 3000 kr

Modul 2: ABC og ABA
Kan du din ABC? (Antecedent Behaviour Consequense). Det er helt avgjørende for din forståelse for hva individet ønsker oppnå med sin adferd. Først når du vet det, kan du modifisere adferden. Vi lærer også om klassisk betinging og operant betinging, hvordan de fungerer teoretisk og når de brukes mest effektivt i praksis. Når du har full kontroll over konsekvensene av negativ og positiv forsterking, og negativ og positiv straff – da har du full kontroll over dine adferdsmodifiserende verktøy.
Hvordan bruker du ABA? (Applied Behaviour Analysis). Adferd er ikke tilfeldige handlinger. Adferd er forårsaket av miljøet individet lever i, og et resultat av tidligere konsekvenser. Ved hjelp av adferdsanalyse utvikler vi hypoteser om den funksjonelle relasjonen mellom adferd og miljø. Takket være denne hypotesen kan vi bedre forstå og forutse adferd, og på den måten skape intervensjoner designet for å minske uønsket adferd, øke ønsket alternativ adferd, og lære nye ferdigheter.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å kartlegge årsaken til adferden til individet, hva som driver og opprettholder adferden, og lage plan for en intervensjon for modifisering av adferden.
Dato: 1-2 april, Sjodalen Hyttetun
Pris: 3000 kr (inkl. overnatting)

Modul 3: Problemadferd eller naturlig adferd?
All adferd er naturlig, men det er ikke alltid den er ønsket i alle situasjoner. Siden vi utsetter våre dyr for mange problematiske situasjoner, oppstår også ofte uønsket adferd. Dette kan for eksempel være stress, angst, aggresjon og frykt. Vi ser på de aller vanligste situasjoner uønsket adferd oppstår, og hva vi gjør for å tilrettelegge og modifisere for å hjelpe individet.
Målet med denne modulen er: Du skal lære å definere årsaken til uønsket adferd og lage intervensjoner for å modifisere disse.
Dato: 3-4 april, Sjodalen Hyttetun
Pris: 3000 kr (inkl. overnatting)

Modul 4: Animal Training Camp
For å bli skikkelig god til modifisering av adferd, behøver du å trene forskjellige arter. Jo større erfaring fra forskjellige arters behov og adferd, desto større spekter får du, og din kunnskap blir dypere. Denne modulen er vi så heldige å få tilbringe på Langedrag Naturpark, der vi får tilgang til å trene forskjellige arter som geit, polarrev og elg, samt observere adferden til rovdyr på nært hold.
Målet med denne modulen er: Du skal, ved hjelp av de verktøy du lært i tidligere moduler, fordype og generalisere din kunnskap gjennom trening av forskjellige arter.
Gjestetrenere: Gro Saugerud, Eva Bertilsson, Anna Bjurgård Compton
Dato: 14-16 mai, Langedrag Dyrepark
Pris: 4000 kr
Inkludert: Trening polarrev og geit, inngang parken, elgbesøk, gaupebesøk, ulvebesøk, guiding foringsrunder, lunsj, middag, overnatting, frokost, lunsj.

Modul 5: Passeringskurs
Det hyppigste adferdsproblemet vi opplever hos GoodDog Hundepsykologer er reaktiv adferd ved passering av andre hunder i bånd (70-80%!). Dette er kanskje ikke så underlig, siden det å sitte fast i en snor ofte leder til frustrasjon, som i sin tur fort leder til aggresjon. Uheldigvis gir mange instruktører, uten korrekt forståelse for læringsteori, ofte feilaktige treningstips.  Det behøves dypere kunnskap for å modifisere motivasjon og adferd, enn kun mekanisk trening på passering av andre hunder. I denne modulen gir vi deg all kunnskap du behøver for å lage en adferdsmodifiserende intervensjon, komplett med kartlegging av hundens motivasjoner og individtilpasset treningsprogram.
Målet med denne modulen er: Du skal kunne planlegge, arrangere og utføre passeringskurs med forståelse for forskjellige hunders behov. 
Dato: 26-27 juni, Oslo
Pris: 3000 kr

Modul 6: Hundens Språk
Hender det at du ser på din hund, og ønsker at du bedre forsto hva den prøver å kommunisere? Når den prøver å få deg til å forstå hva den ønsker, og når den kommuniserer med andre hunder, bruker den visuelle, auditive, taktile og olfaktoriske signaler. Disse skal vi lære deg å identifisere, og forstå hvilken funksjon de har. Er de avstandsskapende, inviterende eller tegn på stress? Det å lese hundespråk krever trening, så vi trener på observasjonsteknikk og tolking, på en korrekt etografisk måte. Med større forståelse for din hunds språk kan du bedre tilgodese dens behov, og også bedre hjelpe den i situasjoner med andre hunder.
Målet med denne modulen er: Du skal kunne kunne lese hunders signaler, og forstå hva den prøver å kommunisere – til deg, og til andre hunder.
Dato: 8-9 juli, Sjodalen Hyttetun (inkl. overnatting)
Pris: 3000 kr

Modul 7: Choice & Control
Et individ som har kontroll over sitt liv har et bedre liv. Det å selv få lov til å velge mellom situasjoner, og styre sine egne konsekvenser, senker stress og øker livskvalitet. Når vi modifiserer adferd i følsomme intervensjoner der adferden er en respons på frykt, stress og angst er det ekstra viktig at individet selv føler kontroll, og at det selv har mulighet å velge og gå videre i treningen. Vi lærer også om hvordan Choice & Control kan implementeres i individets hverdag, for å øke livskvalitet, hvordan lære individet svare “ja” eller “nei” på spørsmål, og hvordan velge mellom alternativer.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å legge et treningsprogram der individet selv har kontroll over prosessen, og lærer å ta de gode valg i vansklige situasjoner.
Dato: 10-11 juli, Sjodalen Hyttetun 
Pris: 3000 kr (inkl. overnatting)

Modul 8: Eksamenshelg med prosjekthunder
Denne helgen jobber vi sammen med å kartlegge årsaken til uønsket adferd til prosjekthunder, lager treningsprogram for de, og starter treningen sammen med eier. Du får støtten du trenger fra medstudenter og foreleser til å lage dine første kartlegginger av adferd og individtilpassede adferdsmodifiserende intervensjoner. Du får også øve på å intervjue og instruere eier, og er etter denne helgen klar for å stå på egne bein.
Vi feirer med middag og diplomutdeling til alle som gått hele utdannelsen!
Målet med denne modulen er: Du skal føle deg sikker i din jobb som hundepsykolog/adferdsspesialist.
Dato: 2-3 oktober, Oslo
Tid: 10-18
Pris: 3000 kr