Atferdspesialist 10 helger

Elsker du atferd og ønsker hjelpe hunder som sliter i hverdagen?
Dette er utdannelsen for deg som virkelig ønsker fordype deg i atferdens spennende verden! Vårt mål er at du skal få flere verktøy i din kunnskapsboks og å føle deg trygg på når og hvordan du best bruker dem. Tar du alle moduler og fullfører praksis blir du diplomert GoodDog Academy Atferdsspesialist.

Vi vil at du skal føle deg trygg på hvordan du bruker dine nye kunnskaper i den virkelige verden, og derfor er modulene lagt opp som workshops, bestående av både teori og praksis. Antal deltakere er begrenset til 12 personer, slik at foreleseren kan garantere individuell oppfølging, pluss tid for spørsmål og diskusjoner. Bøker blir lest som et supplement til det vi går gjennom i undervisningen og praksis blir gjort med prosjekthunder under oppfølging av foreleser. Modulene er basert på etologi, læringsteori, atferdsanalyse og psykologi.

Forkunnskaper: Du som allerede jobber med atferd og har en god utdannelse og forståelse for modifisering av atferd med moderne metoder vil ha stort utbytte av dette kurset. 
Oppmøte: 5 moduler online, 4 moduler på GoodDog i Oslo, 1 modul på Langedrag Dyrepark.
Pris: 35 000 kr, kostnaden for utdannelsen betales fortløpende for hver helg for å gjøre det enklere for deg 
Betaling: 5000 kr påmeldingsavgift, resterende betaling per modul – 10 x 3000 kr 
Melder du deg på begge utdannelser til Hundeinstruktør og Atferdsspesialist fortløpende betaler du kun 1 x påmeldingsavgift (du sparer 5000 kr).

Forelesere:
Tess Erngren – Master i miljøpsykologi, Bachelor i psykologi, Atferdsspesialist, Hundefilosof, TAGteacher
Eva Bertilsson – Master i Atferdsanalyse, ClickerExpo Faculty, TAGteach Faculty
Anna Bjurgård Compton – Master i Etologi, Bachelor i Pedagogikk, Atferdskonsulent
Karolina Westlund Friman – Master i Etologi, 
Ida Østgård Nedberg – Jurist, Atferdsspesialist, Hundeinstruktør
Anne Marit Stakkestad – Atferdsspesialist, Hundemassør, Rehabiliteringsterapeut, Fear Free Speaker
Chris Pachel – Veterinary Behaviorist 

 

GoodDog Academy Atferdsspesialist  

LEDIGE PLASSER 2023-2024: 8 (av 12)

Modul 1: Set up for success 
For å modifisere atferd må du først tilgodese individets behov, samt tilrettelegge dets hverdag. Hvis du ikke starter med dette, risikerer du å overse hva som er faktisk årsak til problematferden og dette kan resultere i “symptombehandling”, istedenfor faktisk løsning av problemet. Du må vite hvordan du minimerer eksterne og interne stresspåvirkninger for å klare og kartlegge hva som er faktisk årsak til atferden du ønsker å modifisere, og for å tilrettelegge for en effektiv intervensjon.
Målet med denne modulen er: Du skal lære hvordan du tilgodeser individets behov, og tilrettelegger miljøet slik at modifisering av atferd er optimal. 
Foreleser: Tess Erngren
Dato: 19-20 august 2023, Oslo

 

Modul 2: ABC og ABA
Kan du din ABC? (Antecedent Behaviour Consequence). Det er helt avgjørende for din forståelse for hva individet ønsker oppnå med sin adferd. Først når du vet det, kan du modifisere adferden. Vi lærer også om klassisk betinging og operant betinging, hvordan de fungerer teoretisk og når de brukes mest effektivt i praksis. Når du har full kontroll over konsekvensene av negativ og positiv forsterking, og negativ og positiv straff – da har du full kontroll over dine atferdsmodifiserende verktøy.
Hvordan bruker du ABA? (Applied Behaviour Analysis). Atferd er ikke tilfeldige handlinger. Atferd er forårsaket av miljøet individet lever i, og et resultat av tidligere konsekvenser. Ved hjelp av atferdsanalyse utvikler vi hypoteser om den funksjonelle relasjonen mellom adferd og miljø. Takket være denne hypotesen kan vi bedre forstå og forutse atferd, og på den måten skape intervensjoner designet for å minske uønsket atferd, øke ønsket alternativ atferd, og lære nye ferdigheter.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å kartlegge årsaken til atferden til individet, hva som driver og opprettholder atferden, og lage plan for en intervensjon for modifisering av atferden.
Foreleser: Tess Erngren

Dato: 16-17 September 2023, Oslo

 

Modul 3: Problematferd eller naturlig adferd?
All adferd er naturlig, men det er ikke alltid den er ønsket i alle situasjoner. Siden vi utsetter våre dyr for mange problematiske situasjoner, oppstår også ofte problematisk atferd. Dette kan for eksempel være stress, angst, aggresjon og frykt. Langvarig påvirkning av disse emosjonelle tilstander kan resultere i kronisk atferdsforandring. Da må det til mer inngripende intervensjoner og dette lærer du hvordan du kartlegger på denne modul.
Målet med denne modulen er: Du skal lære å definere årsaken til problematisk atferd og lage intervensjoner for å modifisere disse.
Foreleser: Tess Erngren, Karolina Westlund Friman
Dato: 21-22 oktober 2023, online

 

Modul 4: Rasetypisk atferd og behov
Siden vi i mange tusen år avlet frem spesifikk, rasetypisk atferd vil hunder også ha spesifikk, rasetypiske behov. Hvis vi klarer å tilgodese disse utvikles sjelden problematisk atferd, og kan vi lage treningsplaner tilpasset individet kan vi bruke genetisk predisponerte egenskaper som forsterkere for å bygge opp mestring og senke stress. 
Målet med dette modulen er: Du skal lære deg kartlegge rasetypisk atferd og behov og legge opp treningsplaner etter denne kunnskap.
Foreleser: Tess Erngren
Dato: 18-19 november 2023, online

 

Modul 5: Choice & Control
Et individ som har kontroll over sitt liv har et bedre liv. Det å selv få lov til å velge mellom situasjoner og styre sine egne konsekvenser senker stress og øker livskvalitet. Når vi modifiserer atferd i følsomme intervensjoner der atferden er en respons på frykt, stress eller angst er det ekstra viktig at individet selv føler kontroll og at hen selv har mulighet å velge og gå videre i treningen. Vi lærer også om hvordan Choice & Control kan implementeres i individets hverdag for å tilgodese behov og øke kommunikasjon mellom hund og menneske. 
Målet med denne modulen er: Du skal klare å legge et treningsprogram der individet selv har kontroll over prosessen og lærer å ta de gode valg i vanskelige situasjoner.
Foreleser: Tess Erngren

Dato: 20-21 januar 2024, online

 

Modul 6: Helse og medisinering
Over 50% av alle hunder som kommer for å få hjelp har en form for fysisk tilstand som er årsak til eller bidrar til den problematiske atferden. Men, siden hunder skjuler smerte er det ikke alltid så enkelt å oppdage, men det vil du lære på denne modul. Mentale tilstander som stress og angst må eventuelt også medisineres for at treningen skal kunne få en effekt. Hva slags medisinering trenger du å lære om for å maksimere effekten av din modifiseringsplan. 
Målet med denne modulen er: Du skal lære hvordan du kartlegger fysiske helsetilstander og medisinerer mentale helsetilstander.
Forelesere: Chris Pachel, Anne Marit Stakkestad
Dato: 17-18 februar 2024, online


Modul 7: Utredning og instrukser

Når du skal holde en atferdsutredning er det mange ting å tenke på. Dels for å få med deg det du trenger av relevant informasjon, og dels for å formidle instruksene dine på en pedagogisk måte. Det er ofte sårt for kunden å innrømme at de trenger hjelp, og det kan være vanskelig å ta inn at metoder de brukt ikke vært tilstrekkelige eller til og med skadelige. Å vite hva du trenger gjøre for å være aksepterende og støttende i denne situasjonen er ytterst viktig for å nå inn med ny informasjon. Denne helgen lærer du og trener på akkurat dette. 
Hva sier loven? Denne helgen vil du også lære om hundeloven, ditt ansvar som trener, hundens rettigheter og hundeeirens skyldigheter.
Målet med denne modulen er: Du skal klare å holde en utredning på best mulig pedagogisk måte, også i vanskelige situasjoner.
Foreleser: Tess Erngren, Ida Østgård 
Dato: 16-17 mars 2024, online

 

Modul 8: Passeringskurs
Det hyppigste atferdsproblemet vi opplever ved GoodDog er reaktiv atferd ved passering av andre hunder i bånd (70-80%!). Dette er kanskje ikke så underlig, siden det å sitte fast i en snor ofte leder til frustrasjon, som i sin tur fort leder til aggresjon. Uheldigvis gir mange instruktører, uten korrekt forståelse for læringsteori, ofte feilaktige treningstips.  Det behøves dypere kunnskap for å modifisere motivasjon og atferd, enn kun mekanisk trening på passering av andre hunder. I denne modulen gir vi deg all kunnskap du behøver for å lage en atferdsmodifiserende intervensjon, komplett med kartlegging av hundens motivasjoner og individtilpasset treningsprogram.
Målet med denne modulen er: Du skal kunne planlegge, arrangere og utføre passeringskurs med forståelse for forskjellige hunders behov. 
Foreleser: Tess Erngren
Dato: 20-21 april 2024, online

 

Modul 9: Prosjekthunder
Denne helgen jobber vi sammen med å kartlegge årsaken til uønsket adferd til prosjekthunder, lager treningsprogram for de, og starter treningen sammen med klienten. Du får støtten du trenger fra medstudenter og foreleser til å lage dine første kartlegginger av atferd og individtilpassede atferdsmodifiserende intervensjoner. Du får øve på å intervjue og instruere, og arbeider etter denne helgen videre med klienten på egen hånd (2 og 2) under veiledning fra foreleser.
Målet med denne modulen er: Du skal teste kunnskapen din i praksis på en trygg og sikker måte.
Foreleser: Tess Erngren
Dato: 18-19 mai 2024, Oslo

 

Modul 10: Animal Training Camp & Eksamen
For å bli skikkelig god til modifisering av atferd, behøver du å trene forskjellige arter. Jo større erfaring fra forskjellige arters behov og atferd, desto større spekter får du og din kunnskap blir dypere. Denne modulen er vi så heldige å få tilbringe på Langedrag Naturpark der vi får tilgang til å trene forskjellige arter som geit og polarrev samt observere atferden til rovdyr på nært hold. 
Det blir også utdeling av diplom og eksamensmiddag!
Målet med denne modulen er: Du skal, ved hjelp av de verktøy du lært i tidligere moduler, fordype og generalisere din kunnskap gjennom trening av forskjellige arter.
Inkludert: Inngang til parken, trening polarrev og geit, elgbesøk, gaupebesøk, ulvebesøk, guiding foringsrunder, 2 x overnatting, 2 x middag , 2 x frokost, 2 x lunsj
Forelesere: Eva Bertilsson, Anna Bjurgård Compton
Dato: 15-16 juni, 2024, Langedrag Naturpark