Höfligt Hundhåll

Tips og råd för ett höfligt hundhåll i stad, park, skog og friområden. Om vi alla visar hänsyn undviker vi många problem og är ingen till irritation.

Passering

Tur i gata

När vi är i staden är det extra viktigt att vi passar på våra hundar. Det är trångt på trottoarer, trafiken susar tätt inpå, höga ljud og för hunden extremt onaturlig miljö. Vi bör ha hunden i band för att förebygga eventuell fara. Oavsett hur duktig din hund är på å gå fint är den fortfarande ett djur, ikke en robot, och det kan vara svårt för hunden att inte reagera instinktivt om t ex en katt springer över vägen. Använd vanligt band og ikke flexilina för maximal säkerhet. (Se blogginlägg om Farlig Flexilina.)

Var också försiktigt med att ta med hunden på tätt befolkade shoppinggator och dylikt, tänk dig själv hur det känns där nere på backen för en liten hund, bland alla trampande fötter.

Undvik möten med andra hundar på allt för täta platser. Det är viktigt att ingen av hundarna känner sig tvingad fram mot den andra hunden, då kan vi skapa utagerande beteende. Visa gärna hänsyn genom att dra deg og din hund till sidan eller på annat sätt skapa 2–3 meter mellan de passerande hundarna. För att helt förebygga problem lär din hund att i band hälsar vi inte på andra hundar, leker med andra hundar gör vi bara lösa för att undvika att bandet skapar problem. Är du konsekvent med detta slipper du ochså en hund som ständigt försöker dra sig fram till andra hundar og människor.

Tur i parken

Det är ditt ansvar att hunden inte springer efter lekande barn, fotbollar eller upp på picknick filtar. Om det inte råder bandtvång og ni möter en annan hund på tur – kalla in din hund, fråga den andra hundföraren om de önskar hälsa, om du får ett negativt svar respektera detta och passera med din hund på 2–3 meter avstånd. Om svaret är positivt dra er undan till en plats där ni ikke stör andra parkbesökare, släpp hundarna lösa och håll uppsikt.

Jag går själv inte runt og ger alla jag möter i parken en kram og jag anser inte att mina hundar skall göra det heller. Det bästa för hunden är att ha fasta «Playdates» og «Playmates» för att undvika osäkra situationer og onödig stress. Precis som du bjuder hem vänner på middag gillar hunden din bäst att leka med kända kamrater.

Tur i marka

Är hunden din lös innebär det ikke att den får springa fram till alla den möter, varken människor eller djur. Du skall forsatt ha uppsikt över din hund och kunna kalla den in. När du ser en mötande person kallar du in din hund och frågar vederbörande om det går bra att hunden hälsar. Respektera att människor kan vara rädda och att hundar kan vara sjuka, ha löpetid, vara rädda eller under träning. Använd sele och långlina så att hunden får löpt av sig og du fortfarande har kontroll, även smart under bandtvångs perioden. Eller ändå bättre – kom på kursen GossipDog! (då kommer hunden in till dig var gång den upptäcker ett mötande objekt).

Friområder

Trots namnet betyder det inte att det är Fri uppfostran utan kontroll på dessa områden. De kallas, mer passande, dressyrområden og även här skall du ha uppsikt over hunden, kunna kalla den in, bryta ofint beteende och stötta hunden om nödvändigt. Alla hundar skall trivas på dessa platser och då krävs det att förarna tar sitt ansvar, inte bara står och snackar och tror att hundarna «ordnar opp i det själva». De flesta skador mellan hundar sker på just dessa områden på grund av dålig översyn av förarna, allt för många hundar samtidigt och för hög stressnivå.

Visa hänsyn!

Det är en märklig ting, men majoriteten av folk väljer att inte ha hund og vi måste respektera även dessa  stackare;) På offentliga ställen är det ditt ansvar att hunden inte skrämmer, hoppar på eller stör andra. Respektera Bandtvångs lagen, den är ju faktiskt till för att beskydda andra djur. Ta alltid opp efter dig om hunden gör i från sig där andra passerar, passa gärna på att ta upp andras efterlämningar om de ligger nära. Man kan ha glömt pose, nästa gång är det noen som hjälper dig. Det är extremt viktigt att vi följer dessa regler, annars riskerar vi bandtvång året om, hundfria områden og andra begränsningar.

Del gärna vidare
GoodDog Contact
©2024 Gooddog.no - All rights reserved