GoodDog Atferdsspesialist

GoodDog Atferdsspesialist

Har din hund atferd du trenger hjelp med, men har ikke anledning å møte opp fysisk med en av våre atferdspesialister? Da vil vi hjelpe deg online! Vi tar utredningen digitalt eller over telefon og vi følger opp treningen sammen med hjelp av treningsskriv og videos. Nesten like bra som å møtes live!
Online Atferdsspesialist: Tess Erngren, gründer av GoodDog.
Send en e-post til tess@gooddog.no for avtale om time som passer deg.

Pris: 2000 kr inklusive utredning, treningsskriv og 1 x oppfølging (ekstra oppfølging 500 kr/gang)

GoodDog Contact
©2024 Gooddog.no - All rights reserved