Tess Erngren Tag

Som jeg ønsker jeg hørte det spørsmålet oftere! Men det skjer jo så sørgelig sjelden….. I hundeverdenen finnes det en merkelig idé om at alle hunder nødvendigvis skal hilse på hverandre, ellers blir de ikke sosialisert godt nok. Dessverre gir disse møtene ofte helt motsatt resultat…. Så mange som 70% av de hundene jeg har til utredning har problem med at

Tips og råd för ett höfligt hundhåll i stad, park, skog og friområden. Om vi alla visar hänsyn undviker vi många problem og är ingen till irritation. Tur i Gata När vi är i staden är det extra viktigt att vi passar på våra hundar. Det är trångt på trottoarer, trafiken susar tätt inpå, höga ljud og för hunden extremt onaturlig miljö.

I løpet av de siste årene har hundeverdenen blitt rammet av et produkt som etter min mening burde selges med en utførlig bruksanvisning. Det blir ellers ganske farlig, en latmannsløsning og problemskaper. Her kommer flere eksempler og forklaringer på det jeg anser som problem ved uansvarlig bruk av flexiline.      Latmansløsning. Hvorfor bruker folk flexiline? Som oftest er det fordi de ikke stoler