mars 2014

Valg og kontroll Jeg har alltid hatt dårlig samvittighet for at jeg hele tiden kontrollerer livet til hundene mine. Være den som bestemmer hva de skal spise, når de skal tisse, hvor de skal leke – ja, hele deres liv! Derfor prøver jeg å gi hundene mine et valg i så mange situasjoner som mulig. I stedet for å alltid fortelle

How, by giving your dog a choice and control, giving it a better life. Choice and Control I have always felt awful about controlling the lives of my dogs. Being the one deciding what to eat, when to pee, where to play – well, just about everything! Therefore I try to give my dogs a choice, in as many situations possible. Instead